Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium 2018