Udział w XXII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.