ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl