ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XXXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca

Ekspert elektroterapii

Konferencja Elektroterapii Serca

Światowy Kongres Kardiologiczny Paryż 2019

Certyfikat uczestnictwa w konferencji POLSTIM 2019

Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Monachium 2018

Certyfikat ukończenia szkolenia z systemu S-ICD

Certyfikat uczestnictwa w konferencji "POLSTIM 2016

Certyfikat uczestnictwa w konferencji Polstim 2015

30 lat doświadczenia w leczeniu zaburzeń rytmu serca, Kongres w Londynie 2015

Ekspert elektroterapii

Certyfikat uczestnictwa w warsztatach "ICD Train 2014"

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2014

Certyfikat uczestnictwa w kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Barcelona 2014