ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl
Ablacja

Ablacja

Zabieg kardiologiczny, wykonywany w celu trwałego wyleczenia częstoskurczu (rodzaj zaburzenia rytmu serca). Częstoskurcz polega na zniszczeniu, przeważnie energią termiczną, obszaru serca, który jest anatomicznym podłożem występowania zaburzenia tego typu. Ablacja przezskórna szczególnie jest przydatna w leczeniu częstoskurczów o mechanizmie nawrotnym.