ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl
Leczenie migotania przedsionków

Leczenie migotania przedsionków

Leczenie oparte jest na najnowocześniejszym postępowaniu farmakologicznym w oparciu o wszczepiony odpowiedni dla danego chorego stymulator serca z funkcją resynchronizacji pracy komór, przedsionków, oraz wszczepiony defibrylator- kardiowerter serca oraz wykonaną ablacją zaburzeń rytmu serca. Stymulatory i dafibrylatory serca są jednocześnie przeze mnie kontrolowane.