ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl
Leczenie niewydolności krążenia

Leczenie niewydolności krążenia

Leczenie farmakologiczne oraz przy pomocy terapii resynchronizującej pracę komór serca zgodnie z zaleceniami amerykańskiego i polskiego towarzystwa kardiologicznego.