ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl
Leczenie zaburzeń rytmu serca

Leczenie zaburzeń rytmu serca

Przy pomocy stymulatorów serca, kardiowerterów, resynchronizacji pracy przedsionków serca i komór serca.