ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl

Jak żyć z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym? (1/2)

Jak żyć z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym? (2/2)

Kontrola wszczepionych urządzeń kardiologicznych

Symptomy zaburzeń rytmu serca

Migotanie przedsionków – możliwości leczenia

Carelink - telemonitoring

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna