ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl

40 lat doświadczenia w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Leczenie oparte jest na najnowocześniejszym postępowaniu farmakologicznym w oparciu o wszczepiony odpowiedni dla danego chorego stymulator serca z funkcją resynchronizacji pracy komór, przedsionków, oraz wszczepiony defibrylator - kardiowerter serca oraz wykonaną ablacją zaburzeń rytmu serca. Stymulatory i defibrylatory serca są jednocześnie przeze mnie kontrolowane.

Pierwsze doświadczenie zdobywałem jako uczeń prof. Antoniego Arońskiego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii A.M. we Wrocławiu, gdzie zdobywałem umiejętności z zakresu wszczepiania stymulatorów serca oraz leczenia ciężko chorych na serce pacjentów. Od 1990 roku pracuje na oddziale kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, gdzie piastuje stanowisko kierownika pracowni implantacji stymulatorów serca i elektrofizjologii.

W 1984 roku zdobyłem specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Od 1985 roku pracuję na oddziale kardiologicznym wojewódzkiego szpitala specjalistycznego gdzie uzyskałem specjalizację drugiego stopnia z chorób wewnętrznych (rok 1990) i kardiologii (rok 1992) pod kierunkiem prof Krzysztofa Wrabeca. Był on również promotorem mojej pracy doktorskiej pt. Zastosowanie prób wysiłkowych z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym do oceny parametrów tolerancji wysiłku u chorych z implantowanymi stymulatorami serca w różnych rodzajach stymulacji.

Dr n. med. Jerzy Śpikowski
Gabinet Kardiologiczny