ul. Ludwika Kubali 14, Wrocław 51-124 spikowski@kardiologia-wroclaw.pl
Leczenie nadciśnienia

Leczenie nadciśnienia

Leczenie nadciśnienia w/g najnowszych standardów europejskiego i polskiego towarzystwa kardiologicznego.

Ablacja

Ablacja

Zabieg kardiologiczny, wykonywany w celu trwałego wyleczenia częstoskurczu (rodzaj zaburzenia rytmu serca).